برنامه لیدکامب

برنامه لیدکامب یکی از روشهای درمان لکنت زبان است.

در کلینیک گفتار درمانی تبریز درمان به شیوه لیدکامب توسط درمانگران متبحر ارایه می گردد.

در مبحث درمان لکنت ، دو نوع رویکرد داریم رویکردمستقیم

رویکرد غیر مستقیم

رویکرد غیر مستقیم

این رویکرد عبارت است از تعدیل محیط

اصلاح رفتار های کلامی و غیر کلامی اطرافیان فرد لکنتی.

لیدکامب یک برنامه مستقیم است که بر اساس شرطی سازی عامل طراحی شده است.

منشا روش لیدکامب رفتار درمانی است.

ادامه در صفحه بعدی

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تواناییهای کودک در ۱۶ ماهگی