لیدکامب و 2 مرحله اجرای لیدکامپ

لیدکامب

لیدکامب چیست؟ و در درمان لکنت چگونه اجرا می شود؟


برنامه لیدکامب یکی از روشهای درمان لکنت زبان است. در کلینیک گفتار درمانی تبریز درمان به شیوه لیدکامب توسط درمانگران متبحر ارایه می گردد. روش لیدکامب برای اولین بار در استرالیا به کار گرفته شد. در مبحث درمان لکنت ، دو نوع رویکرد داریم: رویکرد مستقیم، رویکرد غیر مستقیم.


رویکرد غیر مستقیم: این رویکرد عبارت است از تعدیل محیط، اصلاح رفتارهای کلامی و غیر کلامی اطرافیان فرد لکنتی.
لیدکامب یک برنامه مستقیم است که بر اساس شرطی سازی عامل طراحی شده است. منشا روش لیدکامب رفتار درمانی است. شامل توجه به پاسخهای کودک و تحریکات والدین است. این برنامه برای کودکان کمتر از ۶ سال طراحی شده است اما می توان برای کودکان ۷ تا ۱۲ سال هم استفاده کرد. ولی تحقیقات مختلف نشان داده اند که با افزایش سن به طرف ۱۲ سال، اثر بخشی برنامه کاهش می یابد.


در این برنامه به کودکان شیوه ی گفتاری خاص متفاوت با الگوی گفتاری طبیعی، آموزش داده نمی شود . مثلا از کودکان خواسته نمی شود که سرعت گفتارشان را پایین بیاورند یا بصورت آهنگین صحبت کنند. همچنین از والدین خواسته نمی شود که به منظور تسهیل روانی کودک ، محیط زندگی او را تغییر دهند.


برنامه لیدکامب خانواده محور است. اجرای برنامه به عهده ی والدین و در محیط روزمره کودک است. درمانگر به والدین آموزش می دهد. در این برنامه یکی از والدین مسئولیت درمان را به عهده می گیرد. در طی مراجعات خصوصی به کلینیک ، چگونگی اجرای این درمان را یاد میگیرند. درمان با توجه به اندازه گیریهای روزانه والدین و سنجش هفتگی درمانگر طراحی می شود. درمانگر در جلسات هفتگی برنامه درمانی را کنترل ، مدیریت و هماهنگ می کند. درمانگر لیدکامب باید از لذت بخش بودن درمان برای کودک و والدین مطمئن شود. کودکان اصلا لازم نیست به گفتارشان توجه کنند.


اجزای اصلی برنامه لیدکامب :


تحریکات کلامی والدین، سنجش لکنت، درمان در مکالمات سازمان یافته و سازمان نیافته، حفظ تاثیرات درمان
تحریکات یا بازخورد های کلامی والدین.


۴ نوع بازخورد کلامی وجود دارد که والدین در برخورد با گفتار بدون لکنت و همچنین لکنت آشکار کودک ارائه می کنند : الف ) آگاه سازی نسبت به گفتار بدون لکنت و لکنت آشکار، روان صحبت کردی یا کمی لکنت داشتی و گیر کردی. ب) تحسین گفتار بدون لکنت ؛ عالی بود ، هیچ اشتباهی نداشتی. ج) درخواست خودارزیابی از گفتار بدون لکنت با پرسیدن سوالاتی مانند به نظرت درست گفتی؟، اون کلمه رو چطور گفتی ؟ د) درخواست خوداصلاحی لکنت تشخیص داده شده، یک کلمه رو اشتباه گفتی میخوای دوباره بگی؟


والدین به جای توجه زیاد به لکنت کودک ، روی گفتار بدون لکنت فرد توجه و تمرکز می کنند. برنامه لیدکامب باید برای کودک تجربه ای لذت بخش باشد. این کار برای موفق شدن در برنامه لیدکامب امری کاملا ضروری است. والدین باید گفتار بدون لکنت را پنج بار بیشتر از گفتار دارای لکنت وی مورد توجه قرار دهند.


روند اجرا لیدکامب:


پس از ارزیابی و دریافت اطلاعاتی از الف – شروع و سیر لکنت ب- تاثیر آن به کودک و خانواده پ- تعیین شدت لکنت. این برنامه در دو مرحله اجرا می شود.


مرحله اول لیدکامب


طی این مرحله ، والد و کودک هفته ای یک جلسه در کلینیک حاضر می شوند. والدین درمان را هر روز در محیط زندگی کودک اجرا می کنند. فعالیت های زیر در جلسه حضوری کلینیکی انجام می شود :

1- سنجش درصد هجاهای لکنت شده کودک در داخل کلینیک بوسیله درمانگر 2- تعیین شدت لکنت نمونه گفتاری کودک از سوی والد و درمانگر 3- بررسی نمرات شدت لکنت هفته ی گذشته کودک بوسیله درمانگر 4- مقایسه نمرات شدت لکنت روزانه هفته گذشته با نمونه کلینیکی بوسیله والد و درمانگر


5- مذاکره در مورد شیوه های مورد استفاده و پیشرفت بالینی کودک در طی هفته گذشته 6- بحث با والدین در مورد تغییرات لازم در شیوه های درمانی هفته آینده 7- اجرای عملی تغییرات اعمال شده در شیوه های درمانی توسط درمانگر 8- اجرای عملی تغییرات اعمال شده توسط والد، بعد از تقلید از درمانگر 9- ارائه خلاصه ای از آنچه که در هفته آینده مورد انتظار است. 10- پاسخ گویی و پرداختن به سوالات و حل مسائل مطرح شده احتمالی از جانب والد.


آغاز مرحله اول درمان لیدکامب:


در آغاز درمان لکنت به روش لیدکامب بازخوردهای کلامی در طی مکالمات سازمان یافته و کاملا مشخص ارایه شود. این بازخوردهای کلامی حداکثر روزی یک بار در ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ارائه می شود. پس از کاهش تدریجی شدت لکنت روزانه باید از ارائه صحیح بازخوردها اطمینان پیدا کنیم. سپس بازخورد های کلامی والدین در مکالمات ساختارنیافته و در زمان های متفاوتی از روز ، ارائه می شود . زمانی که لکنت کودک در این مرحله از درمان به سطح خیلی پایینی رسید ، مرحله دوم درمان شروع می شود.

آمادگیهای لازم برای شروع مرحله اول لیدکامب

والدین باید اطلاعاتی را دریافت کنند تا ماهیت درمان را بدانند. برای انجام این کار به موارد ذیل الذکر نیاز داریم: 1- ابزاری برای اندازه گیری گفتار = SS% ، درصد هجاهای لکنت شده.

ابزار های درمانی برای استفاده در طول ملاقات کلینیکی


یک سری کتاب مصور ساده و یکسری دیگر تصاویر پیچیده تر، سریهای اسباب بازیهای مختلف که کودک، والدین و درمانگر بتوانند باهم بازی کنند مثل سری مزرعه و حیوانات چندین سری اسباب بازیهایی با قطعات کوچک متصل به هم مثل سری مکعبهای رنگی


شیوه کار لیدکامب


اولین جزئی از درمان که والدین یاد میگیرند انجام دهند استفاده از SR است . این مقیاس ۱۰ نقطه ای است
صفر یعنی فرد لکنت ندارد. 9 یعنی لکنت بسیار شدید است. قدم بعدی آموزش درمان است.


اولین کار ایجاد موقعیتی است که کودک در آن اکثرا روان است. معمولا جمله های کوتاهی که از نظر زبانی ساده هستند این موقعیت را دارند. اوایل باید حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه والدین روزانه درمان ساختاریافته را انجام دهند. بهترین زمان درمان، هر روز زمانی است که کودک برای همکاری مشتاق باشد.


زمانی که او خسته است باید از درمان اجتناب کرد. پس بهترین زمان معمولا صبح یا ابتدای عصر خواهد بود. زمانی که کودک شروع به شرکت در درمان کرد. والدین هنگام ارتباط با او احساس راحتی کردند ، SR ها اولین پاسخ به درمان را نشان می دهند. معمولا اولین نشانه یک کاهش کلی در شدت است که در ۴ هفته اول قابل مشاهده است.
وقتی این کاهش مشاهده شد ، والدین را تشویق می کنیم باز خورد های کلامی را وارد موقعیت های ساختار یافته روزانه کنند. مکالمات ساختاریافته نباید بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه در روز طول بکشد.


اندازه گیری های استفاده شده در درمان به روش لیدکامب


SS% در یک متن ۳۰۰ هجایی یا در نمونه گفتار ۱۰ دقیقه ای از کودک _ SR یا مقیاس ۱۰ نقطه ای، SS% را در ابتدای شروع جلسه ی درمانی می گیریم .، SS% به درمانگر کمک می کند کودک را هفته به هفته کنترل کند و تغییرات لکنت را نشان می دهد. اگر به خاطر امتناع کودک نتوانیم SS% را بگیریم ، به SR استناد می کنیم. امکان دارد SR والدین خیلی با SS% والدین تفاوت داشته باشد . راه حل این است که نمونه گفتار ضبط شده را با والدین نگاه می کنیم. سپس درباره کلمات لکنت شده بحث کنیم.


در هرجلسه درمانی ، به منظور تعیین SS% ، درمانگر یا والد یا هردوی آنها کودک را وارد گفتگویی طبیعی می کنند. در صورت عدم همکاری کودک ، حین انجام یک بازی ، گفته های کودک ضبط ویدئویی می شود.

برچسب ها
لکنت