لیدکامب چیست؟ و در درمان لکنت چگونه اجرا می شود؟

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » جدیدترین مقالات » لیدکامب چیست؟ و در درمان لکنت چگونه اجرا می شود؟

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه

برنامه لیدکامب

برنامه لیدکامب یکی از روشهای درمان لکنت زبان است.

در کلینیک گفتار درمانی تبریز درمان به شیوه لیدکامب توسط درمانگران متبحر ارایه می گردد.

در مبحث درمان لکنت ، دو نوع رویکرد داریم رویکردمستقیم

رویکرد غیر مستقیم

رویکرد غیر مستقیم

این رویکرد عبارت است از تعدیل محیط

اصلاح رفتار های کلامی و غیر کلامی اطرافیان فرد لکنتی.

لیدکامب یک برنامه مستقیم است که بر اساس شرطی سازی عامل طراحی شده است.

منشا روش لیدکامب رفتار درمانی است.

ادامه در صفحه بعدی

مطالب مفید بیشتر
کم شنوایی و تاثیر آن بر گفتار و زبان فرد

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه درمان لکنت کودکان با تکنیک قوانین روانی کلام یا FRP کاردرمانی