مهارت نوبت گیری چیست ؟ و چگونه تقویت می شود؟

مهارت نوبت گیری

مهارت نوبت گیری یکی از مهارتهای پیش کلامی و مهارتهای ارتباطی است

چرا مهارت نوبت گیری در ایجاد ارتباط مهم است؟

ارتباط شامل، گوش کردن، صبر کردن و نوبت‌گیری است.

دو نفر وقتی در حال مکالمه هستند برای حرف زدن، ژست گرفتن و برقراری تماس چشمی نوبت‌گیری می‌کنند.

اگر دو نفر بطور همزمان حرف بزنند، ارتباط قطع می‌شود.

نوبت‌گیری خیلی زودتر و حتی قبل از اینکه کودک قادر به حرف زدن باشد یاد گرفته می‌شود.

والدین به صداهایی که بچه‌شان تولید می‌کند پاسخ می‌دهند و بچه نیز دوباره صداها را تکرار می‌کند و این شبیه مکالمه‌ای می‌شود میان دو نفر که به هم گوش می‌دهند و به نوبه خود حرف می‌زنند.

از همان ابتدا باید کودک به یادگیری قوانین محاوره بخصوص نوبت‌گیری تشویق شود.

چگونه می‌توان مهارت نوبت گیری را بهبود بخشید؟

بسیاری از کودکان در یادگیری، سهیم شدن، منتظر شدن و رعایت نوبت‌ دچار مشکل می‌شوند.

این مهارتها باید از همان ابتدا تقویت شوند تا کودک قوانین مکالمه مثل نوبت‌گیری و رفتار متناسب در حین مکالمه را بیاموزند.

قوانین نوبت‌گیری و سهیم شدن باید کاملاً واضح و قاطعانه باشد.

نوبت‌گیری را می‌توان در تمام مدت روز اعمال کرد.

در ابتدا بهتر است وقتی با کودکتان تنها هستید او را به نوبت‌گیری تشویق کنید.

زیرا برای آنها سهیم شدن با برادران، خواهران یا دوستان هم سن و سال سخت است.

کودکتان نوبت‌گیری را نیز بایستی بصورت زبانی بیاموزد؛ مثلاً نوبت من / نوبت تو.

اگر کودک شما نوبت خود را بیشتر طول می‌دهد. اجازه دهید او دو نوبت و شما یک نوبت داشته باشید.

هنگامیکه کودک شما بخوبی مشارکت می‌کند و برای رعایت نوبت صبر می‌کند و به او جایزه بدهید.

کودکتان را به رعایت نمودن نوبت‌ دیگران تشویق نمائید.

مهارت نوبت گیری و مشارکت روزانه:

در طول روز فرصتهای زیادی پیش می‌آید که بتوان درک کودک را از نوبت‌گیری را افزایش و لزوم رعایت آنرا تعلیم داد.

بویژه اگر از برادران و خواهران‌شان هم یاری گرفته شود.

آشپزی

همزدن مایع کیک به نوبت، ورز دادن خمیر بصورت نوبتی، رعایت نوبت در بریدن کیک (کودکان را تشویق کنید که با هم همکاری می‌کنند و به یکدیگر کمک بکنند) مثلاً یکی کیک را بریده و دیگری در سینی قرار بدهد.

باغبانی

کودکان می‌توانند با رعایت نوبت کارهای مختلفی را بر عهده گیرند.

یکی در گلدانها خاک بریزد و دیگری می‌تواند دانه‌ها را کاشته یا آب بریزد.

جارو کردن برگها یک نفر برگ را جارو می‌زند و دیگری می‌تواند آنها را داخل سطل بریزد.

نوبت‌گیری اولیه:

اگر فرزند شما اسباب بازی را رها نمی‌کند، وسیله دیگری را به او نشان دهید اما تا زمانیکه اولی را رها نکرده دومی را به او ندهید. با این کار او دادن و گرفتن را یاد می‌گیرد.

کیسه لوبیا و توپ

روبروی کودک بنشینید و توپ یا کیسه لوبیا را به همدیگر بیاندازید. در این کار از برادران، خواهران و دوستان کمک بگیرید.

ماشین

بر روی یک میز ماشین بگذارید، به سمت همدیگر هل دهید.

جعبه هوش

بنوبت اشکال مختلف را داخل جعبه هوش بیاندازید.

توپ و برج مکعب

نوبت‌گیری کنید و با توپ به برج مکعبها بزنید تا بریزند.

حلقه‌ها و میله‌ها

به نوبت شما و کودکتان حلقه‌ها را دور میله‌ها بیندازید.

کتاب‌های پلاستیکی

به نوبت شما و کودکتان صفحات کتاب را ورق بزنید.

خانه‌سازی و مکعبها

با رعایت نوبت مکعبها یا خانه‌سازی‌ها را روی هم بچینید و یک برج بسازید. تشویق کنید تا کودکان به هم کمک کنند.

ماهیگیری

با استفاده از یک چوب ماهیگیری که به سر آن آهنربا وصل کرده‌اید، بنوبت ماهی (اشیاء فلزی) بگیرید و هر کس ماهی‌های خود را به یک ظرف جداگانه جمع کند.

پاپت

بنوبت پاپت را دستتان کنید و با آن سلام کرده بازی کنید.

تفنگ حباب ساز

حباب بسازید. اگر کودکتان بیشتر از یک نوبت می‌خواهد، اجازه دهید تا بعد از ۲-۳ بار شلیک کردن نوبت عوض شود.

بازیهای صفحه‌ای

بازیهای مثل لوتو برای آموزش نوبت‌گیری مفیدند، با کمک تصاویر خانوادگی لوتوهای ساده‌ای بسازید. بازیهای مثل منچ را هم با کمک تصاویر خانوادگی یا تصاویر دیگر ساده‌تر کنید و تاس را بنوبت بیاندازید.


برچسب ها
تواناییهای کودکان