گفتاردرمانی دکتر معصومی کجاست؟ و چه خدماتی ارایه می دهد؟

گفتاردرمانی دکتر معصومی  قدیمی ترین و بهترین مرکز گفتاردرمانی است.

این مرکز گفتاردرمانی اولین مرکز گفتاردرمانی است که خدمات گفتاردرمانی را به صورت جامع ارایه می نماید.

در این مرکز گفتار درمانی بصورت همزمان حداقل ۵ گفتار درمان فعالیت می نماید.

این مرکز درمانی به مدیریت دکتر معصومی اولین متخصص گفتاردرمانی با مدرک دکترای گفتاردرمانی می باشد.

مرکز جامع گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در شمالغرب ایران و آذربایجان قراردارد.

دکتر معصومی:

بیوگرافی:

دکترای تخصصی گفتاردرمانی:

دکتر جعفر معصومی درجه دکترای تخصصی در رشته گفتاردرمانی را ار دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۷ کسب نموده است.

ایشان  تئز دکترای خود با عنوان نیمرخ زبانی بیماران فارسی زبان مبتلا به آسیب شناختی خفیف (MCI) و آلزایمر در دانشگاه تهران دفاع نمود.

همانگونه که می دانیم امروزه برای ارزیابی و تعیین وجود آسیب شناختی در سالمندان روی حافظه تاکید می گردد.

 این تئز نشان داد که مهارت حافظه جز آخرین مهارتهایی می باشد که در آسیبهای شناختی صدمه می بیند.

آسیبهای زبانی و مخصوصا مهارتهای زبان بیانی و پس از آن عملکرد اجرایی و نهایتا زبان درکی قبل از حافظه صدمه می بیند.

توجه به این یافته ها در شناسایی سریع این بیماران و در نتیجه کاهش هزینه های جامعه و خانواده نقش به سزایی دارد. نتایج مطالعات ایشان در ژورنالهای معتبر ایران و جهان هم اکنون چاپ شده و یا در حال چاپ است.

کارشناسی ارشد گفتاردرمانی:

ایشان در سال ۱۳۸۹ موفق به کسب درجه کارشناسی ارشد در رشته گفتاردرمانی  از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران گردید.

تئز و پایان نامه ایشان در حوزه اتیسم و تکنیکهای سیستم ارتباطی جایگزین و افزوده (AAC) می باشد.

کار ایشان در این حوزه جز کارهای بی نظیر در ایران می باشد.

که باعث گردید شیوه های ارتباطی جایگزن و افزوده (AAC) برای اولین بار در ایران مطرح شود.

روشهای جایگزین و افزوده هم اکنون در ایران طرفداران زیادی دارد.

این روش ارتباطی مشکلات بیشماری را در حیطه مهارتهای ارتباطی کودکان اتیسم حل می نماید.

نتایج مطالعات ایشان در کنگره های ملی متعدد از جمله کنگره گفتاردرمانی و کنگره علوم اعصاب شناختی مطرح و بحثهای فراوانی را سبب گردیده است.

کارشناسی گفتاردرمانی

در سال ۱۳۸۰ ایشان موفق به کسب درجه کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گردید.

تئز و پایان نامه کارشناسی ایشان با عنوان تعیین حافظه شنیداری کلامی و تاثیر آن بر طول جمله بود.

نتایج کارهای ایشان در این مقطع در کنگره های ملی دانشجویی و کنگره ملی گفتاردرمانی ارایه گردید.

 

فعالیتهای آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده توانبخشی:

ردیف

نام درس

نظری

عملی

بالینی

نیمسال مربوطه

رشته

ملاحظات

۱

کارآموزی بالینی در نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد (۱)

۱

اول ۹۰ – ۸۹

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲

کارآموزی بالینی در ناروانیهای گفتار (۱)

۱

اول ۹۰ – ۸۹

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۳

کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و سندرم های نافذ رشد (۲)

۲

اول ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۴

نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد(۱)

۱

۱

اول ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۵

رشد و تکامل گفتار و زبان

۲

۱

دوم ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۶

کارآموزی بالینی در ناروانی های گفتار (۲)

۲

دوم ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۷

کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و سندرم های نافذ رشد (۱)

۱

دوم ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۸

کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی (۱)

۱

دوم ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۹

کارآموزی بالینی در اختلالات واج شناختی و آواناختی (۱)

۱

دوم ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۰

کارآموزی بالینی در اختلال در تشدید (۱)

۱

دوم ۹۱ – ۹۰

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۱

نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد(۱)

۱

۱

اول  ۹۲- ۹۱

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۲

کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و سندرم های نافذ رشد (۲)

۲

اول  ۹۲- ۹۱

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۳

کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی (۲)

۱

دوم ۹۲ – ۹۱

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۴

طرح و پژوهش

۲

اول ۹۲ – ۹۱

کارشناسی گفتاردرمانی

۶ نفر

۱۵

رشد و تکامل گفتار و زبان

۲

۱

دوم ۹۲ – ۹۱

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

 

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
شکاف لب و کام چیست و چگونه ارزیابی می شود؟

ردیف

نام درس

نظری

عملی

بالینی

نیمسال مربوطه

رشته

ملاحظات

۱۶

نابسامانیهای زبانی ویژه در دوران رشد

۱

۱

دوم ۹۲ – ۹۱

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۷

نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد

۱

۱

اول ۹۴ – ۹۳

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۸

نابسامانیهای زبانی ویژه در دوران رشد

۱

۱

دوم ۹۴ – ۹۳

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۱۹

اختلالات ارتباطی در سالمندان

۱

اول ۹۵ – ۹۴

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲۰

اختلالات ارتباطی در سالمندان

۱

اول ۹۶ – ۹۵

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲۱

اختلالات ارتباطی در سالمندان

۱

دوم ۹۶ – ۹۵

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲۲

اصطلاحات پزشکی و زبان تخصصی

۲

۱

اول ۹۸ – ۹۷

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲۳

روشهای بالینی در اختلالات گفتار و زبان

۲

اول ۹۸ – ۹۷

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲۴

نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد

۱

۱

اول ۹۸ – ۹۷

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲۵

کارآموزی بالینی در آسیب دیدگی شنوایی (۲)

۱

اول ۹۸ – ۹۷

کارشناسی گفتاردرمانی

بصورت حق التدریس

۲۶

رشد طبیعی زبان و گفتار

۲

دوم ۹۸ – ۹۷

کارشناسی شنوایی شناسی

هیات علمی

۲۷

زبان پریشی بزرگسالان

۲

۱

دوم ۹۸ – ۹۷

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۲۸

تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار و زبان

۱

۱

دوم ۹۸ – ۹۷

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۲۹

اصطلاحات پزشکی و زبان تخصصی

۲

۱

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۰

روشهای بالینی در اختلالات گفتار و زبان

۲

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۱

نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرمهای نافذ رشد

۱

۱

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۲

طرح و پژوهش

۲

اول ۹۹ – ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

۶ نفر

۳۳

کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و سندرم های نافذ رشد (۱)

۱

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۴

کارآموزی بالینی در اختلالات واج شناختی و آواناختی (۱)

۱

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۵

کارآموزی بالینی درزبان پریشی بزرگسالان (۱)

۱

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۶

کارآموزی بالینی در عقب ماندگی ذهنی و سندرم های نافذ رشد (۲)

۲

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۷

کارآموزی بالینی در ناروانی های گفتار (۲)

۲

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

۳۸

اختلالات ارتباطی در سالمندان

۱

اول ۹۹- ۹۸

کارشناسی گفتاردرمانی

هیات علمی

فعالیتهای دکتر معصومی در دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان شرقی تبریز

 

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
تمیز گفتار

فعالیتهای دکتر معصومی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

فعالیتهای دکتر معصومی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیفات:

ترجمه ها

تاليفات

رديف

سال ترجمه

عنوان ترجمه

سال تاليف

عنوان تاليفات

 

1388

مهارتهاي ارتباطي اوليه

 

 

1

 

 

1390

اتيسم راهنمايي براي آسيب شناسان گفتار و زبان وکاردرمانگران

2

 

 

1390

اتيسم راهنمايي براي آسيب شناسان گفتار و زبان ، معلمان و والدين

3

 

 

1390

نرم افزار زبان آموز

4

 

 

1385

درمان لکنت به روش مهارتهاي اجتماعي

5

 

 

1385

تعيين حافظه شنيداري کلامي و توانايي تقليد و تکرار جملات

6

 

 

1387

مروري بر نقش مخچه بر زبان،شناخت، گفتار

7

 

 

1385

نرم افزار گفتار درماني براي کودکان استثنايي

8

 

 

1389

رشد طبيعي گفتار وزبان و اختلالات آن

9

 

 

1389

درمان و آموزش اختلالات جمله و انشا نويسي

10

 

 

1389

ديزارتري تشخيص و درمان آن

11

 

 

1389

درمان اختلالات آبريزش وبلع

12

 

 

1389

اتيسم و راههاي آموزش و درمان آن

13

 

 

1389

نرم افزار تاخير در پسنورد شنيداري

14

 

 

1385

نرم افزار کلنيک زبان

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابداعات:

سابقه کار:

 

 

 

 

 

 

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
حافظه شنیداری چیست؟ و چگونه می توان حافظه شنیداری را تقویت کرد؟