گفتاردرمانی سمنان کجاست؟ و شامل چه مراکزی است؟

گفتاردرمانی سمنان

همکاران گفتاردرمانی سمنان که تمایل دارند مرکز و مطب خود را ثبت نمایند

لطفا برای ثبت نام کیلیک نمایند.

همکاران گفتاردرمانی سمنان که تمایل دارند مرکز و مطب خود را ثبت نمایند لطفا ثبت نام نمایند.

گفتاردرمانی زهرا جورابلو

گرمسار  /  گرمسار_درمانگاه مهرشفا  /  ۰۹۳۵۲۶۲۷۲۶۱

گفتاردرمانی  راحله ابراهیمی

شاهرود  /  آموزشگاه ایوب

گفتاردرمانی ریحانه نوروزی

آدرس: سمنان بلوار شهید نوروزی ساختمان پزشکان بوعلی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۵۳۲۴۳۹۸

درمانگاه خیریه (آقای محمدرضا صالحیان)

آدرس : شاهرود، خیابان ۲۲ بهمن

تلفن : ۲۲۲۲۳۱۲

گفتاردرمانی حدیثه قمی

سمنان  /  سمنان میدان امام درمانگاه فرهنگیان  /  ۰۹۳۷۹۶۴۲۷۵۳

گفتاردرمانی قربانعلی زاهدی

شاهرود  /  میدان امام خیابان ۱۷ شهریور مرکز خصوصی ناتوانی های یادگیری خورشید.  /  ۰۹۱۲۷۷۳۳۵۲۳

 

برچسب ها
مراکز توانبخشی