مهارتهای غیر کلامی در 3 گروه سنی

مهارتهای غیر کلامی مهارتهایی هستند که معمولا قبل از گفتار شکل می گیرد. ارتباطات فقط صحبت کردن نیست. اگر کودکان نتوانند صحبت کنند از روشهای ارتباطی جایگزین و افزوده استفاده می کنند. به این مهارتها مهارتهای پیش کلامی نیز گفته می شود.

از بدو تولد ، کودک شما در حال یادگیری چگونگی برطرف کردن نیاز خود است. مدتها قبل از اینکه او یک کلمه را بگوید کودک شما نیازها ، افکار و احساسات  خود را بیان می کند با شما با مهارتهای پیش کلامی برقرار می کند. در حالی که همیشه نمی توانیم بفهمیم کودک سعی در گفتن چه چیزی دارد.

اما وقتی کودک احساس را درک کرد ، مهارت های ارتباطی اولیه خیلی بهتر رشد می کند. کلمات را می شنود و با مراقبان و دیگران تعامل دارد. داشتن “مکالمه” از ابتدا پایه و اساس مهارتهای واژگان و اجتماعی را تشکیل می دهدکه باعث موفقیت در مدرسه و زندگی می شود.

چگونه کودکان در حال رشد معمولاً در پنج سال اول زندگی ابراز وجود می کنند؟ چگونه می توانیم به کودکان کمک کنیم مهارت های ارتباطی خوبی ایجاد کنند؟

مهارتهای غیر کلامی در سنین 0 – 1:

نوزادان از بدو تولد با استفاده از حالت های صورت ، صداها ، نگاه و حرکات بدن خود را به شما می گویند که چه احساسی دارند. گریه های مختلف به معنای چیزهای مختلف است ، از گرسنگی گرفته تا درد تا ترسیدن.

در سه ماه اول ، نوزادان شروع به لبخند می کنند و به سمت صدای صدای شما می چرخند و با یک آرامش بخش آرام می شوند. در این زمان ، نوزادان از تمام بدن خود برای ابراز احساسات استفاده می کنند ، از درگیری با خوشبختی تا بیرون آمدن در هنگام ناراحتی. در شش ماهه اول ، درک آنها از کلمات و توانایی برقراری ارتباط از طریق حرکات ضروری ، اصطلاحات و تکرار صداهایی مانند “بابا” افزایش می یابد.

برای درک بهتر شیرخوار خود ، به او توجه کنید. به زودی ، شما می توانید نشانه های فریاد ، حرکات و کودک کردن کودک خود را بخوانید. برای کمک به کودک خود  و ایجاد مهارت های ارتباطی ، سعی کنید فعالیتهای زیر را انجام دهیدصحبت کردن ، خواندن و آواز خواندن همراه او ، این کار را از بدو تولد شروع کنید.

مهارتهای غیر کلامی در سنین 1 – 3:

کودکان نوپا بسیار صریح هستند. آنها با استفاده از نگاه ، حرکات ، زبان بدن و بیان صورت برای برقراری ارتباط همه چیز از لذت تا انزجار استفاده می کنند. مطالعه پاسخهای غیر کلامی کودک شما می تواند به شما کمک کند احساسات او را “بخوانید” برای فهمیدن آنچه نیاز دارید.

در این سن ، هنگامی که کودک دچار مشکل در بیان احساسات و نیاز می شود. اغلب به این دلیل است که او کلمات را برای ابراز احساسات ندارد و یا توانایی آرام کردن مستقل خود را ندارد.

برای کمک به کودکان در هنگام کنترل احساس، احساس آرامش را به او منتقل کنید. احساسات را با این حرف ها تصدیق کنید: “شرط می بندم که احساس عصبانیت می کنید زیرا ما باید اکنون برویم.” در حالی که اکثر نوزادان حدود 12 ماه اولین کلمات خود را می گویند. بسیاری دیگر را درک می کنند و واژگان و درک آنها به سرعت ایجاد می شود.

به زودی ، آنها شروع به درک و پاسخ به سؤالات با اشاره یا حرکت می کنند (“بینی شما کجاست؟”). می توانند از پیشنهادات ساده مانند دست زدن به دست یا چرخاندن توپ پیروی کنند تا 24 ماه ، بسیاری از کودکان نوپا می توانند سوالات دو کلمه ای را بپرسند (“کجای بچه گانه؟”) یا اظهاراتی بکنند (“برو پارک.”).

بین سنین 2 و 3 سالگی ، واژگان و درک رشد می کنند ، ارتباط کلامی پیچیده تر می شود (جملات سه یا بیشتر کلمات) و کودکان با ارتباط غیر کلامی (مانند ساختن چهره های احمقانه یا عصبانی یا عبور از بازوها) عمدی تر می شوند. انتخاب کودک ، از کتابهایی که شما با هم می خوانید و اینکه چه چیزی را بپوشید ، می تواند به او کمک کند احساس قدرت کند.

مهارتهای غیر کلامی در سنین 4 – 5:

هرچه واژگان روزانه رشد می کند ، پیش دبستانی ها ایده های پیچیده ای را با جملات طولانی تر برقرار می کنند. در این زمان ، شما می توانید با الگوبرداری و بحث در مورد اهمیت صدای صدا ، به او در ارتباط غیر کلامی کمک کنید (اگر خیلی با صدای بلند صحبت می کنید ، ممکن است حتی اگر شما هم عصبانی نباشید).

صورت های چهره ای که مطابق با آنچه می خواهید ارتباط برقرار کنید باشد. فضای شخصی و برقراری ارتباط چشمی را یاد بدهید. کودکان پیش دبستانی عاشق بازی وانمود کردن و بازیگری هستند. برای افزایش درک زبان بدن ، بازی Mood را انجام دهید.

بدون استفاده از کلمات ، روحیه خود را ابراز کنید و ببینید کودک شما می تواند آن را حدس بزند یا نه. به نوبت خود بپردازید و در مورد روشهای مختلف زبان بدن ، بیان صورت و حرکات در ارتباط احساسات و افکار صحبت کنید. برای تمرین ارتباطات عمدی ، یک بازی را با همان جمله به اشکال مختلف ، از هیجان تا غم و خوشبختی – به هر روش دیگری که شما و فرزندتان می توانید به آن فکر کنید ، انجام دهید.

برچسب ها
تواناییهای کودکان