آگوست 2020

جولای 2020

سندرم کلاین فلتر چیست، چه علائمی دارد و راههای درمانش کدام است؟

2020-07-11T09:09:43+04:30

سندرم کلاین فلتر چیست و چه علائمی دارد؟ این سندرم

سندرم کلاین فلتر چیست، چه علائمی دارد و راههای درمانش کدام است؟2020-07-11T09:09:43+04:30

ژوئن 2020

می 2020

تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی بررشد کودک، گفتار و زبان موثر است؟

2020-08-25T10:42:51+04:30

آیا تلویزیون بر رشد کلامی و گفتاری کودک موثر است؟

تماشای تلویزیون و بازیهای ویدیویی بررشد کودک، گفتار و زبان موثر است؟2020-08-25T10:42:51+04:30

فلج مغزی چیست؟ علت و نشانه های آن کدام است؟ چگونه درمان می شود؟

2020-07-15T11:36:13+04:30

متخصص گفتاردرمانی، کاردرمانی، مغز و اعصاب، روانپزشک از جمله متخصصانی هستند که به کودکان فلج مغزی یا سی پی CP کمک می کنند.

فلج مغزی چیست؟ علت و نشانه های آن کدام است؟ چگونه درمان می شود؟2020-07-15T11:36:13+04:30

آوریل 2020

توانبخشی چیست؟ و شامل چه خدماتی است؟ و چه کاری انجام می دهد؟

2020-05-10T09:29:54+04:30

توانبخشی چیست؟ انسانهایی هستند که در اثر بیماری یا صدمه

توانبخشی چیست؟ و شامل چه خدماتی است؟ و چه کاری انجام می دهد؟2020-05-10T09:29:54+04:30

متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در یک نگاه

2020-08-09T10:49:54+04:30

متخصصان مرکز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در

متخصصان مرکز گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام در یک نگاه2020-08-09T10:49:54+04:30

مارس 2020

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟

2020-03-29T13:15:36+04:30

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟ ارزیابی

ارزیابی و تشخیص افتراقی اتیسم چگونه انجام می گیرد؟2020-03-29T13:15:36+04:30

ژانویه 2020

بارگذاری مطالب بیشتر