اهمیت مایلستونهای رشدی

مایلستونهای رشدی

وقتی ما از رشد کودک صحبت میکنیم در واقع ما از مایلستونهای رشدی کودک حرف میزنیم و اینکه کودک باید در چه سنی چه توانایی را داشته باشد.

مایلستونها شامل:

فیزیکی،

اجتماعی،

عاطفی

مهارتهای شناختی و ارتباطی است مانند راه رفتن، تعامل با دیگران، بیان عواطف، شناخت صداهای آشنا و صحبت کردن است.

برای اینکه ما بتوانیم در مورد تواناییهای کودک در سن خاص قضاوت نماییم باید براساس سن و مهارتها این قضاوت را انجام دهیم

در ادامه مایلستون  ۵ حیطه برقراری ارتباط، حرکات درشت، حرکات ظریف، مهارتهای اجتماعی و شخصی و حل مسئله آورده شده است.

شما با مقایسه توانایی کودک خود با این مقیاسها میتوانید در صورت وجود مشکل یا سوال با ما تماس بگیرید.

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۴ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۶ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۸ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۱۰ ماهگی

مهارتها و تواناییهای کودکان تا ۱۲ ماهگی و مایلستونهای رشدی

مایلستونهای رشد فیزیکی

مایلستونهای رشد فیزیکی

مایلستونهای رشد فیزیکی

کودکان شیر خوار تا سن ۳ سالگی رشد بسیار سریعی را دارند.

 مهمترین مایلستونهای رشد فیزیکی خود را با رشد سریع در این سن به دست می آورند این مایلستونها پایه ای برای رشد بعدی کودکان می باشد.

رشد فیزیکی یکی از حیطه های رشدی شیر خواران و کودکان است.

این رشد با تغییرات رشدی و توسعه مهارتهای بدنی و رشد عضلانی و حسی کودک همراه است.[irp]

 مایلستونهای رشد فیزیکی و رشد فیزیکی کودکان از ابتدا

با به دنیا آمدن یک کودک سالم سیستمهای درونی و مربوط به بقا کودک مانند تنفس و تغذیه رشد یافته و عملکرد مناسب دارد.

همه نوزادان پاسخهای مناسبی را به بزگسالان برای تغذیه مناسب می دهند.

نوزادان و کودکان رشد فیزیکی سریعی را از خود نشان می دهند.

به همین خاطر ما باید مراحل مختلف این رشد فیزیکی را درک نماییم.

از زمان تولد نوزاد سعی در کشف جهان پیرامون خود دارد.

همه کودکان برای رشد خود برنامه منحصر به فردی را دارند.

آنها با این برنامه منحصر به فرد در مهارتهای جدید مهارت می یابند.

نوزادان اغلب به سمت اشیا یا افراد مورد علاقه خود برمی گردند و اشیایی را که دوست دارند را به سمت دهان خود می برند.

نوزادان با تقویت مهارتهای خویش اجازه می یابند که به اشیا مورد علاقه خود نزدیک شوند.

مشاهده مکرر همراه با گفتگو با بزرگسالان نوزادان و کودکان را قادر می سازد انجام کارها را یاد بگیرند.

کودکان به این روش یاد می گیرند که کارها را انجام دهند و بفهمند که در چه جاها و زمانهایی باید کمک بگیرند.[irp]

 جهت رشد مهارتهای حرکتی کودکان

نوزادان رشد مهارتهای فیزیکی خود را از بالا به پایین انجام می دهند یعنی این رشد را از سر و گردن آغاز می نمایند.

در زمان تولد نگه داشتن سر و گردن یکی از کارهای بسیار سخت است چون عضلات  گردن آنها بریا اینکار به اندازه کافی قوی نیست.

با رشد کودک او در حرکات تعادل، مهارتهای حرکتی درشت و ظریف قویتر شده و مهارت می یابد.

چرخش و چهاردست وپا رفتن با به کاررفتن گروههای عضلانی بزرگ انجام می گیرد.

چنگ زدن و برداشتن اشیا به وسیله انگشتان نیز یکی از علایم رشد مهارتهای حرکتی عضلات ظریف است.

متخصصان کاردرمانی می توانند با ارزیابی تواناییهای کودک شما در صورت وجود مشکل به شما کمک کنند.

برچسب ها
تواناییهای کودکان