مایلستونهای رشد فیزیکی

مایلستونهای رشد فیزیکی

مایلستونهای رشد فیزیکی

مدت زمان تخمینی مطالعه: 2 دقیقه

گفتار درمانی تبریز گفتار درمانی و کاردرمانی تبریز یاشام » نوشته ها » مایلستونهای رشد فیزیکی

کودکان شیر خوار تا سن ۳ سالگی رشد بسیار سریعی را دارند.

 مهمترین مایلستونهای رشد فیزیکی خود را با رشد سریع در این سن به دست می آورند این مایلستونها پایه ای برای رشد بعدی کودکان می باشد.

رشد فیزیکی یکی از حیطه های رشدی شیر خواران و کودکان است.

این رشد با تغییرات رشدی و توسعه مهارتهای بدنی و رشد عضلانی و حسی کودک همراه است.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
کاردرمانی گیلان و کاردرمانگران معتبر استان

 مایلستونهای رشد فیزیکی و رشد فیزیکی کودکان از ابتدا

با به دنیا آمدن یک کودک سالم سیستمهای درونی و مربوط به بقا کودک مانند تنفس و تغذیه رشد یافته و عملکرد مناسب دارد.

همه نوزادان پاسخهای مناسبی را به بزگسالان برای تغذیه مناسب می دهند.

نوزادان و کودکان رشد فیزیکی سریعی را از خود نشان می دهند.

به همین خاطر ما باید مراحل مختلف این رشد فیزیکی را درک نماییم.

از زمان تولد نوزاد سعی در کشف جهان پیرامون خود دارد.

همه کودکان برای رشد خود برنامه منحصر به فردی را دارند.

آنها با این برنامه منحصر به فرد در مهارتهای جدید مهارت می یابند.

نوزادان اغلب به سمت اشیا یا افراد مورد علاقه خود برمی گردند و اشیایی را که دوست دارند را به سمت دهان خود می برند.

نوزادان با تقویت مهارتهای خویش اجازه می یابند که به اشیا مورد علاقه خود نزدیک شوند.

مشاهده مکرر همراه با گفتگو با بزرگسالان نوزادان و کودکان را قادر می سازد انجام کارها را یاد بگیرند.

کودکان به این روش یاد می گیرند که کارها را انجام دهند و بفهمند که در چه جاها و زمانهایی باید کمک بگیرند.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
گفتار درمانی توسط والدین در خانه

 جهت رشد مهارتهای حرکتی کودکان

نوزادان رشد مهارتهای فیزیکی خود را از بالا به پایین انجام می دهند یعنی این رشد را از سر و گردن آغاز می نمایند.

در زمان تولد نگه داشتن سر و گردن یکی از کارهای بسیار سخت است چون عضلات  گردن آنها بریا اینکار به اندازه کافی قوی نیست.

با رشد کودک او در حرکات تعادل، مهارتهای حرکتی درشت و ظریف قویتر شده و مهارت می یابد.

چرخش و چهاردست وپا رفتن با به کاررفتن گروههای عضلانی بزرگ انجام می گیرد.

چنگ زدن و برداشتن اشیا به وسیله انگشتان نیز یکی از علایم رشد مهارتهای حرکتی عضلات ظریف است.

متخصصان کاردرمانی می توانند با ارزیابی تواناییهای کودک شما در صورت وجود مشکل به شما کمک کنند.

مطالب مفید بیشتری را بخوانید
توانایی های کودک ۲۷ ماهه

توسط مرکز جامع گفتاردرمانی و کاردرمانی تبریز یاشام

کارشناسی گفتاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران کارشناسی ارشد گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی تهران دکترای تخصصی گفتاردرمانیاز دانشگاه علوم پزشکی تهران