یاشام

یاشام ارایه کننده خدمات گفتار درمانی، کاردرمانی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و سنجش تحصیلی، نوروفیدبک، استروبوسکوپی، موسیقی درمانی، بازی درمانی، آماده سازی کودکان برای آزمونهای بدو ورود به مدرسه

همکاران گفتار درمانی ما

دکتر جعفر معصومی دکترای تخصصی گفتاردرمانی
سعیده حمیدی
گفتاردرمان یاشام تلفن تماس:04133376035
پردیس امانی
کارشناس ارشد گقتاردرمانی گفتاردرمانگر یاشام تماس 04133376035
سحر باقر زاده گفتار درمان باشام

همکاران کاردرمانی ما

کارشناس ارشد کاردرمانی کاردرمانگر یاشام
حسن زاده
کاردرمان یاشام تلفن تماس 04133376035

همکاران روانشناسی و آموزش ما

[njwa_button id=”1115605″]

یاشام حس خوب زندگی

 
گروه روانشناسی و آموزش یاشام چگونه حافظه بینایی و شنیداری را تقویت کنیم؟ گفتار درمانی در کودکان دارای تاخیر کلامی اصول مداخلات گفتاردرمانی در کودکان دو زبانه